Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
TİY-310 ДРАМАТУРГИЯ ЖАНА ОЮНДУН АНАЛИЗИ II DRAMATURJİ VE OYUN ANALİZİ II 6 1 + 2 2 2
Курстун деңгээли Бакалавр
Курстун түрү Талаптуу
Курстун мугалими Ага окутуучу ЖАНЫШ КУЛМАНБЕТОВ
Курстун тили Кыргызча
Жардамчылар ===
Аудитория ===
Курстун максаты ===Сабактын түшүндүрмөсү:Театр искусствосунун негизги көркөм туундусу болгон оюндун (спектаклдин) структурасын, көркөм-образдык табиятын жана чечилишин, эстетикалык концепциясын, жанрдык өзгөчөлүгүн,композициясын, драматургиялык материалды интерпретациялоосун, образдардын трактовкаларын, темасын, идеясын, козгогон проблемасын,сценографиялык чечилишин, музыкалык жасалгасынын образдуулугун, лейтмотивин, жарык берүүнүн образдуулугун талдоону үйрөнүшөт.