Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
UDL-203 ПРАКТИКАЛЫК КЫРГЫЗ ТИЛИ I KIRGIZCA UYGULAMA KURSU I 3 0 + 2 0 2
Курстун деңгээли Бакалавр
Курстун түрү Талаптуу
Координатор Алтынбек Исмаилов
Курстун мугалими Алтынбек Исмаилов
Курстун тили Кыргызча
Жардамчылар проектор, аудио плейер
Аудитория 316, экон.
Курстун максаты Кыргыз тилинде сабаттуу жазууга, окуганын, укканын, өз ой-пикирин, көз карашын эркин сүйлөй билүүгө үйрөтүү. Расмий иш кагаздарын жаза билүүгө машыктыруу. Студенттин кыргыз тили (фонетика жана орфоэпия, графика жана орфография, лексикология, фразеология, грамматика, морфология, сөз түркүмдөрү, синтаксис) боюнча билимин тереңдетүү. Кыргыз акын-жазуучуларынын өмүрү жана чыгармачылыгы менен кыскача тааныштыруу. Чыңгыз Айтматовдун айрым чыгармаларынын үстүндө иштөө менен, студенттердин көркөм ой жүгүртүүсүн калыптандырып, сөз байлыгын арттыруу. Кепте макал-ылакап, фразеологизмдерди колдоно билүүгө, көркөм сүйлөөгө көнүктүрүү. Адабий түр, жанрлардын өзгөчөлүктөрүн үйрөтүү менен, студенттердин адабиятка болгон кызыгуусун, шыгын арттыруу. Ушул багытта тандалып алынган айрым чыгармалар менен тааныштыруу.