Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
FLS-321 ФИЛОСОФИЯЛЫК АНТРОПОЛОГИЯ FELSEFİ ANTROPOLOJİ 5 3 + 0 3 4
Курстун деңгээли Бакалавр
Курстун түрү Тандоо
Курстун мугалими Проф.док. Жамгырбек Бөкөшов
Курстун тили Кыргызча
Жардамчылар Проф.Аскар Бекбоева
Аудитория 421
Курстун максаты .Философиялык антроплогия адам философиясынын квитэссенциясы, лейтмотиви, системалык жалпылыгы экендигине ынануу. Адам, коом, маданият бири-биринен ажырагыс татаал кубулуштар экендигин, аларды “кыймылга” келтирип турган мыйзамченемдүүлүктөрдүн өзгөчөлүгүн; жашоонун ар кыл жагдайларынын субъективдүү жана объективдүү себептерин студенттер менен бирге тактап, аларга түшүндүрүү. Адам философиясынын синтетикалык эволюциясы анын өзгөчөлүгүн дааналай тургандыгын далилдүү дааналап, философиялык антропологиянын себеп-натыйжаларын жалпылаган концепцияларды ырааттуу, жеткилең маалымдоо, алардын өздөштүрүлгөн билимге айлануусуна жетишүү. Ар кыл филосонтропологиялык концепцияларды аналаиздөө жана алардын жалпылыгын, айрымасын айгинелөө.