Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
FLS-321 ФИЛОСОФИЯЛЫК АНТРОПОЛОГИЯ FELSEFİ ANTROPOLOJİ 5 3 + 0 3 4
Курстун деңгээли Бакалавр
Курстун түрү Тандоо
Курстун мугалими Проф.док. Аскарбек Бекбоев
Курстун тили Кыргызча
Жардамчылар -
Аудитория 421
Курстун максаты .Философиялык антроплогия адам философиясынын квитэссенциясы, лейтмотиви, системалык жалпылыгы экендигине ынануу. Адам, коом, маданият бири-биринен ажырагыс татаал кубулуштар экендигин, аларды “кыймылга” келтирип турган мыйзамченемдүүлүктөрдүн өзгөчөлүгүн; жашоонун ар кыл жагдайларынын субъективдүү жана объективдүү себептерин студенттер менен бирге тактап, аларга түшүндүрүү. Адам философиясынын синтетикалык эволюциясы анын өзгөчөлүгүн дааналай тургандыгын далилдүү дааналап, философиялык антропологиянын себеп-натыйжаларын жалпылаган концепцияларды ырааттуу, жеткилең маалымдоо, алардын өздөштүрүлгөн билимге айлануусуна жетишүү. Ар кыл филосонтропологиялык концепцияларды аналаиздөө жана алардын жалпылыгын, айрымасын айгинелөө.