Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
EĞT-202 ЖАЛПЫ ПЕДАГОГИКА GENEL EĞİTİM 4 3 + 0 3 4
Курстун деңгээли Бакалавр
Курстун түрү Тандоо
Координатор
Курстун мугалими
Курстун тили Кыргызча
Жардамчылар Araş. Gör. Cıldız MAMIROVA
Аудитория 122
Курстун максаты Аталган курс болочок мугалимдердин көп кырдуу феномени, этнопедагогикалык негиздери, инсандын калыптанышы, педагогикалык процесс жана анын структурасы (окутуу жана тарбиялоо), мыйзам- ченемдүүлүктөрү, үй-бүлө тарбиясынын бөтөнчөлүктөрү тууралуу ж.б. проподевтикалык билимдерге жана аларды колдонуу боюнча баштапкы тажрыйбаларга ээ кылууну көзөмөл тутат.