Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
PDR-305 КЕСИПКЕ БАГЫТТОО ЖАНА КЕҢЕШ MESLEKİ REHBERLİK VE DANIŞMA 5 3 + 0 3 4
Курстун деңгээли Бакалавр
Курстун түрү Талаптуу
Курстун мугалими Ага окутуучу док. Кадиан БООБЕКОВА
Курстун тили Кыргызча
Жардамчылар проф., докт. А.Алимбеков
Аудитория İİBF, 522
Курстун максаты Кесипке багыт берүү жана кеӊеш боюнча негизги түшүнүктѳрдү, принциптерди, кесип тандоого даяр болуу боюнча теорияларды, кесипке багыттоодо колдонулган шкала, форма, анкета, ѳлчѳѳ баалоо каражаттарын билүү, компьютерди колдонуп кесипке багыттоо иштерин билүү, кесипке багыттоо программаларын, планын түзѳ алууга студенттерди үйрѳтүү. Мындан сырткары студенттердин кесипке багытоо боюнча кеӊеш учурунда негизги жана кѳӊүл бурулуучу шарттар, консультация жасоо ыкмаларын таасирдүү туура колдоно алуусун, план түзүүнү үйрөнүүнү үйрөтүү. Психологиялык- педагогикалык кеңеш-көмөк бөлүмүнүн студенттери үчүн кесипке багыттоо иши алардын темалары тууралуу маалымат берилет. Мектепте балдардын сабакта же башка учурда кыйналган абалдары, мугалим менен окуучунун арасында мамиле, чѳйрѳ, чѳйрѳдѳгү иш мүмкүнчүлүгү, таанылган жана билинбеген кесиптер, кеңеш өзгөчөлүктөрү, группада кеңеш берүү иштери, башталгыч жана орто класстарда консультация берүү, окуучуну борборго алган кесипке багыттоо кызматтары сыяктуу темалар каралат. Бул сабакта алган маалыматтардын турмушта колдонулушу, кесиптик этика, негизги принциптери, изилдөө методдору методдору менен таанышып, алган билимин өз жашоолорунда, кесибинде активдүү колдонулушу үйрөтүлөт. Мектептерде практикалык сабактарга катышышат. Кесипке багыт берүү процесси, кесиптерди таанытуу, айырмаларын аныктоо, изилденген маалыматтарды түшүндүрүү, консультация бере алуу, суроо суроо, колдоо, мазмунун билдирүү, жыйынтыктоо ыкмаларын үйрѳнүшѳт.