Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
HİR-306 КООМЧУЛУК М-Н БАЙЛАНЫШ Ж-А РЕКЛАМА ТЕКСТ-ИН ЖАЗУУ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAM METİN YAZARLIĞI 6 2 + 2 3 3
Жетишилчү жыйынтыктар
1 ПР-тексттеринин бардык жанрларын жана реклама тексттеринин түрлөрүмененжакындантаанышышат. ПР-текстининжанан реклама текстининмаксатын, структурасын, стилинүйрөнүшөт. ПР-текстининжанрдыктүрлөрүнжана реклама тексттеринжазуугамашыгышат.