Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
TİY-304 КӨРКӨМ СӨЗ II ARTİSTİK SÖZ II 6 1 + 2 2 3
Жетишилчү жыйынтыктар
1 Көркөм окуу-аткаруучулук искусство.Образдык сөздүн көркөмдүүлүгун билүү искусствосу.Көркөм чыгармачылыкты-художниктин руханий дүйнөсүнөн бөлүп кароого болбойт.АДАМДЫН РУХАНИЙ БАЙЛЫГЫНЫН ТЕРЕҢДИГИ ОКУЛУП ЖАТКАН РОЛГО ӨТҮШҮ КЕРЕК.Сахнада чыгарманы көркөм бийикдеңгелде угарманга жеткирүү.