Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
TİY-404 КӨРКӨМ СӨЗ IV ARTİSTİK SÖZ IV 8 1 + 2 2 4
Жетишилчү жыйынтыктар
1 1.Студент көркөм чыгармалардын негизинде элдин тарыхы, улуттун өзгөчөлүгү, дүйнө таанымы жана руханий баалуулуктары менен таанышат; 2.Көркөм адабияттын жанрларын окуп үйрөнүү менен,ар кыл образдарды сахнага алып чыгууга жетишет; 3. Мугалимдин жардамы менен, чыгармалардан алынган образдарды талдоого үйрөнөт; 4.Көркөм окууда сүйлөө эрежелерин сактап, образдын логикасын, психологиясын иштеп чыгат; 5.Студент өз алдынча моноспектаклди сахнага алып чыгат;