Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
TUR-628 ТҮРК ТИЛДЕРИНИН ТАРЫХЫЙ МОРФОЛОГИЯСЫ TÜRK DİLİNİN TARİHİ MORFOLOJİSİ 0 3 + 0 3 7
Жетишилчү жыйынтыктар
1 Сөздүн, морфемалардын тарыхый өзгөрүү эволюциясын, тилдин бир эле учурда туруктуу экендигин жана өзгөрүлмө касиетке ээ экендигин үйрөнүшөт. Сөздөрдүн тыбыштык, морфологиялык, синтаксистик өзгөрүүсүндөгү тилдик мыйзамченемдүүлүктөрдү өздөштүрүшөт.