Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
KGZ-203 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ III KIRGIZ DILI VE EDEBIYATI III 3 0 + 2 1 2
Жетишилчү жыйынтыктар
1 1 Мамлекеттик тилдин мүмкүнчүлүктөрүн турмуш-тиричилик, кесиптик чөйрөдө, ар кандай жагдайларда оозеки, жазуу түрүндө кеңири колдоно билүүгө үйрөнөт. Стилдин бардык түрлөрүнө мүнөздүү болгон тилдик каражаттарды бири-биринен айырмалоого, текстти талдоого, кайра түзүүгө, редакциялоого машыгат. Расмий жана бейрасмий иш кагаздарын так ажырата билип, аларды керектүү учурда сабаттуу жазганга көнүгөт. Илимий эмгектер менен иштегенди, цитаталарды натыйжалуу пайдаланганды, керектүү тексттерди конспектилөөнү үйрөнөт. Адистикке байланышкан терминдердин түпкү маанисин түшүнүп, аларды орду менен колдонгонго көнүгөт. Сөз байлыгын өстүрөт. Кыргыз адабиятынын табиятын өз алдынча түшүнүп, аны азыркы дүйнөлүк адабий баалуулуктар менен салыштырып баалаганга үйрөнөт. Кыргыз адабиятына жаңылык алып келген калемгерлердин өмүрү жана чыгармачылыгы менен таанышат. Алардын үлгүгө тартарлык өрнөктүү адабий тексттерин окуп, терең түшүнүүгө жетишет. Акын-жазуучулардын адабий мурастарына, чыгармачыл өнөрканасына, адабий процесске сынчыл-эстетикалык талдоо жүргүзгөнгө машыгат. Адабияттагы агымдардын өзгөчөлүгүн жана сүрөткердин жеке индивидуалдуу стилин аныктаганды өздөштүрөт.