Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
TIY-219 МИФОЛОГИЯ ЖАНА ТЕАТР MİTOLOJİ VE TİYATRO 3 2 + 0 2 2
Жетишилчү жыйынтыктар
1 Болочок театр адистери дүйнөлүк мифологиянын драматургияга жана театр өнөрүнө тийгизген таасирин, азыр да ошол касиетин активдүү сактап турганын таанып-биле турган болушаь. Айрыкча мифологиялык сюжеттердин жана архетиптердин диегегсис моделиндеги эпикалык театрдын негизи экенин окуп үйрөнүшөт. Мифологиялык сюжеттердин жана архетиптердин азыркы мимесис моделиндеги аристотелдик драматургияда театрда ээлеген ордун түшүнүшөт. Мифологиянын театр искусствосуна тийгизген таасии жана азыр да ошол касиетин жоготпогону аркылу, болочок искусство адистери адамзаттын байыртадан бери келе жаткан асылдыктарынын көөнөргүстүгүн түшүнө турган болушат.