Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
RSÇ-101 ОРУС ТИЛИ I RUSÇA I 1 2 + 0 2 2
Жетишилчү жыйынтыктар
1 Студенттер окуганды үйрөнүп, орус тилинде жазып, табыштарды, сөздөрдү жана сөз айкаштарынан турган негизги грамматикалык каражаттардын, түрлөрүн өздөштүрүшү керек. Ушул программа боюнча окутуу процессинде студенттер жашоонун негизги багыттары боюнча маалыматты угуу; үчүн жөнөкөй суроолорду колдонуу менен маектешинен зарыл маалыматтарды билүү; күнүмдүк темалар боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү ( «Үй-бүлө», «Эмгек жана изилдөө», «Менин досум», «Менин жакшы көргөн ишим», ж.б.), өздөрү жөнүндө айтып, үй-бүлөсү, достору, ишин же окуусу жөнүндө укканын түшүнүүгө жана кыска текстерди айтип берүгө жетишиши керек. Бул, албетте, орус тили, дагы да татаал, лексикалык жана грамматикалык жана тексттик материалды сүйлөө көндүмдөрүн иштеп чыгуу жана өркүндөтүү боюнча андан ары изилдөө үчүн негиз болушу керек.