Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
CEV-105 ОРГАНИЗМ ЖАНА ЧӨЙРӨ ORGANİZMA VE ÇEVRE 1 1 + 0 1 2
Жетишилчү жыйынтыктар
1 Тирүү жандыктардын жашоосундагы ар кандай факторлор менен аракеттешүүсүн жана алардын таасирлерин эске алуу менен бирге аларга кандай аяр мамиле жасаганды үйрөнүү
2 Жашоо чөйрөдөгү факторлордун түрлөрүн бөлүшүнүн аныктоону үйрөнүү
3 Абиотикалык факторлордун түрү организмдерге тийгизген таасирин аныктап билүү
4 Биотикалык факторлорунун өз ара байланыштарын аныктап өзгөчөлүктөрүнүн негиздеме жүргүзүүнү үйрөнүү
5 Антропогендик факторлорунун көп түрдүүлүгүн үйрөнүү жана адардын эволюциясына мүнөздөмө берүүнүн өздөштүрүү
6 Табигый жашоо чөйрөгө тирүү жандыктардын ынгайланышуусун айырмалаганды үйрөнүү
7 Жасалма жашоо
8 Организмдердин жана чөйрөнүн жана байланышынын эволюциясын билүү
9 Организм жана чөйрөдөгү байланыштыгы пайда болгон негизги көйгөйдү ажыратып билүү