Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
FLS-303 ЖАЛПЫ ТҮРК ФИЛОСОФИЯСЫ GENEL TÜRK FELSEFESİ 5 2 + 0 2 2
Жетишилчү жыйынтыктар
1 Турк элдеринин социомаданий жагдайларынын мыйзам ченемдүүлүгү, өзгөчөлүктөрү, студентттердин дүйнө -карашынын калыптанышына кандайдыр бир деңгээлде таасир берет.Алар алган билим Батыш менен Чыгыштын социомаданий кубулуштарын адекватуу аңдоого колдоно билүүгө жетише алышат.