Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
FLS-309 АХЛАК ФИЛОСОФИЯСЫ AHLAK FELSEFESİ 5 3 + 0 3 6
Жетишилчү жыйынтыктар
1 Бул сабакты окугандан кийин студенттер: - Байыркы доорлордон күнүбүзгө чейин өркүндөп келген философиялык агымдардын жана улуу философтордун ахлак маселеси жөнүндөгү көз-караштарын талдашат. Ошондой эле ахлак философиясынын негизги маселелери тууралуу жалпы түшүнүккө ээ болушат. Ахлак философиясына байланышкан тексттерди окуу жана анализдөө менен биргеликте туура баалоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. - Ошондой эле бул сабак студенттердин аналитикалык жана жаратуучулук жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү менен биргеликте аларда критикалык ойломду калыптандырат.