Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
ULS-341 ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛ III (ОРУС ТИЛИ) İKİNCİ YABANCI DİL III (RUSÇA) 5 2 + 2 3 4
Жетишилчү жыйынтыктар
1 Бул этапта студенттерге орус тилин окутууда кыймыл –аракеттин өнүгүш абалы, кыймыл – аракеттин толук иштелген абалы жөнүндө түшүнүк берүү; –ся бөлүкчөсү менен түзүлгөн кыймыл – аракеттин атоочтук түрмөктө учур жана өткөн чакта берилиши; атоочтуктардын толук эмес формасы; сын атоочтор жана тактоочтор; сын атоочтун толук жана толук эмес формалары жана атоочтук түрмөк менен келген жөнөкөй, татаал сүйлөмдөрдүн синтаксисттик түзүм дөрү менен тааныштыруу.