Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
EĞT-201 ПСИХОЛОГИЯ PSİKOLOJİ 3 2 + 0 2 2
Жетишилчү жыйынтыктар
1 1. Жалпы, курак жана педагогикалык психологиянын теория жана практикасына байланыштуу түйүндүү түшүнүктөрдү ачыктай билүү.
2 2. Инсан жана анын калыптануусунун мыйзамченемдүүлүктөрүн билүү. 3. Таануу (сезүү, кабыл алуу, эс, ойлом, элестетүү), эмоция, эрк процесстеринин психологиясы жана алардын курактык өзгөчүлүктөрү боюнча кеңири жана бекем билимдерге ээ болуу.
3 4. Инсандын мүнөзүн, темпераментин, жөндөмдүүлүгүн билүү. 5. Психологиялык методдорду колдонуу боюнча баштапкы тажрыйбага ээ болуу.
4 6. Курактык психологиянын негиздерин, окуучулардын курактык психологиясынын өзгөчүлүктөрүн таалим-тарбия процессинде эске алууну билүү.
5 7. Педагогикалык психологиянын негизги теорияларын, үйрөтүү-үйрөнүү процесстеринин жана тарбиялоонун психологиясын билүү. 8. Мугалимдин психологиясын билүү.