Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
FLS-215 ТАРЫХ ФИЛОСОФИЯСЫ TARİH FELSEFESİ 3 3 + 0 3 4
Жетишилчү жыйынтыктар
1 СТУДЕНТ БИЛҮҮСҮ КЕРЕК: 1) Тарых философиясы илиминин чегиндеги маанилүү жоболорду анализдей билүү, тарыхый процесстердин маанисин түшүнүү ишине салым кошкон чыгаан окумуштуулар менен ойчулдардын ролу менен маанисин билүү; 2) Коомдун пайда болуу булактары менен тарыхый өнүгүүсүнүн маанилүү багыттарын билүү; 3) Ар кыл маданий-тарыхый шарттарда коомдун тарыхый өнүгүүсүнүн диний жана материалисттик, циклдүү жана түз сызыктуу (линейная), рационалдуу жана альтернативалуу жоболорун айырмалай билүү жана аларга квалификациялуу баа бере билүү; 4) Тарых философиясы илиминдеги айрым фактылар менен окуяларга рациональдуу реконструкция бере билүү; 5) Коомдун тарыхый өнүгүүсүнүн конкреттүү маанилүү илимий теориялары менен негиздүү илимий- концептуалдуу моделдерин сабаттуу чечмелеп берүү (уметь грамотно комментировать); 6) Коомдун тарыхый өнүгүүсү жана тарых философиясы менен байланышкан талкуулардын предметин түшүнүү. СТУДЕНТ КОЛДОНО БИЛҮҮСҮ КЕРЕК: 1) Автордук позицияны аныктай билүү; 2) Окулган чыгармага карата өздүк мамиле менен позицияны билдире билүү; 2) Окулган чыгармалар боюнча диалогдор менен дебаттарга катышууга билүү; 3) Башканын пикирин сыйлай билүү менен катар эле өздүк пикирди да аргументтештире билүү; 4) Илимий адабият менен өз алдынча иштегенди билүү.