Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
FEN-102 ЗАМАНБАП ТАБИЯТ ТААНУУ БИЛИМДЕРИНИН КОНЦЕПЦИЯЛАРЫ ÇAĞDAŞ POZİTİF BİLİMLERİN KAVRAMLARI 2 2 + 0 0 4
Жетишилчү жыйынтыктар
1 Бул сабак – сиздердин дүйнөгө болгон көз караштарыңызды кеңейтүүгө багытталган, дүйнөнүн илимий «сүрөтүнө» (картинасына) ээ болууңуздарга жардам берүүнү максаттайт.
2 Илимдин негизги тарыхый этаптары жана өнүгүү закон ченемдүүлүктөрү Табигый илимдердин философиялык концепциялары . Табият таануунун физикалык концепциялары: Дүйнөнүн механикалык, термодинамикалык, электромагниттик, кванттык-механикалык сүрөттөлүштөрү. Табият таануунун химиялык концепциялары. Заттардын химиялык курамы жана химиялык процесстер. Табият таануунун биологиялык концепциялары. Биосфера. Адам. Ноосфера. Ааламдын эволюциясы. Космогония жана Космологиянын маселелери.