Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
BSÖ-410 СПОРТТУК МАШЫГУУНУН НЕГИЗДЕРИ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ VE İLKELERİ 8 2 + 0 2 3
Жетишилчү жыйынтыктар
1 1. Спорт түрлөрүн, мелдештерин, негизги түшүнүктөрүн мүнөздөй алат, спорттук кыймылдын нормативдик негиздерин,өнүгүү багытын прогноздоо, моделдөө жана спортсмендерди тандоо ыкмаларын билет. 2. Спорттук машыгуулардын максатын, милдеттерин, каражаттарын жана методдорун аныктай алат. 3. Спорттук машыгуулардын мыйзам ченемдүүлүктөрүн, машыгуу процессинин структурасын түшүнөт жана адистик ишмердүүлүктөгү ишке ашыруу жолдорун билет. 4. Машыктыруучу ишмердүүлүгүнүн өбөлгөлөрүн, психологиялык аспектилерин, уюштуруучулук негиздерин жана заманбап машыктыруучунун педагогикалык системадагы ордун мүнөздөй алат.