Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
BES-105 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ I BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR I 1 0 + 2 0 0
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Дене тарбиясы ЖОЖдо окуу дисциплинасы катары. Студенттердин жалпы физикалык даярдыгынын деңгээлин аныктоо үчүн контролдук нормативдерди кабыл алуу.
2. Апта Жеңил атлетикада кыска дистанцияларга жүгүрүүнүн техникасын; волейболдо төмөнкү түз жана үстүңкү берүүнүн техникасын, үстүңкү жана төмөнкү өткөрүп берүүлөрдү, топту үстүнөн жана астынан тосуп алууну окутуу. Ылдамдыкты жана күч-кубатты өнүктүрүү.
3. Апта Сергек жашоо образынын негиздери. Волейболдо үстүңкү жана төмөнкү алып берүүлөрдү, тоту үстүнөн жана астынан тосуп алуу техникасын жакшыртуу. Шамдагайлуулукту жана күч-кубаттуулукту өнүктүрүү.
4. Апта Дене тарбиясы сабагында травматизм, студенттердин сергек жашоо образынын негиздери. Баскетболдо жылып жүрүүлөрдүн, кыймылдардын жана токтоолордун техникасын окутуп үйрөтүү; Шамдагайлуулукту жана күч-кубаттуулукту өнүктүрүү
5. Апта Физикалык жана спорттук даярдыктын негиздери. Баскетболдогу топту өткөрүүлөрдүн жана топту эки кадамдан кийинки ыргытуу менен алып жүрүү жана топту өткөрүп берүү техникасын окутуу. Шамдагайлуулукту жана ылдамдыкты өнүктүрүү.
6. Апта Профессионалдык-прикладдык физикалык даярдык (ППФД). Баскетболдогу топту эки кадамдан кийинки ыргытуу менен алып жүрүү жана топту өткөрүп берүү техникасын окутуу. Ылдамдык-күчтүк сапаттарды өнүктүрүү
7. Апта Дене тарбиясы жана эмгектин илимий жактан уюштурулушу. Баскетболдогу топту өткөрүүлөрдүн жана топту эки кадамдан кийинки ыргытуу менен алып жүрүү жана топту өткөрүп берүү техникасын жакшыртуу. Шамдагайлуулукту жана ылдамдыкты өнүктүрүү.
8. Апта Ара сынак. Контролдук нормативдерди кабыл алуу.
9. Апта Белгилүү аралыкты кайра-кайра (челночный) жүгүрүүнү үйрөтү; Ордуна туруп 2 бут менен түртүнүп бииктике секирү үйрөтү; алдыга- артка карай тоңкочук атуу техникасы, далысына тик туруу жана жонунан жатуу абалы менен “көпүрөгө” туруу.
10. Апта Алдыга жана артка карай тоңкочук атуу техникасы, тик туруу (далысына кыздар) жана колуна, тоголонуу (уландар) жана жонуна жатып алуу абалында “көпүрө” жасоо, “дөнгөлөк” жана чабалекей абалына туруу. Ылдамдуулукту, ийилч%D
11. Апта Белгилүү аралыкты кайра-кайра (челночный) жүгүрүүнү үйрөтү; Ордуна туруп 2 бут менен түртүнүп бииктике секирү үйрөтү; гимнастикалык көнүгүүлөрдүн комплексин өркүндөтүү. Координацияны жана ылдамдык-күчтүк сапаттарды өнүктүрүү.
12. Апта Белгилүү аралыкты кайра-кайра (челночный) жүгүрүүнү үйрөтү; Ордуна туруп 2 бут менен түртүнүп бииктике секирү үйрөтү; гимнастикалык көнүгүүлөрдүн комплексин өркүндөтүү. Шамдагайлуулукту жана ылдамдык-күчтүк сапаттарды өнүктүрүү.
13. Апта Белгилүү аралыкты кайра-кайра (челночный) жүгүрүүнү үйрөтү; Ордуна туруп 2 бут менен түртүнүп бииктике секирү өнүктүрү; гимнастикалык көнүгүүлөрдүн комплексин өркүндөтүү. Ылдамдык-күчтүк сапаттарды өнүктүрүү.
14. Апта Белгилүү аралыкты кайра-кайра (челночный) жүгүрүүнү үйрөтү; Ордуна туруп 2 бут менен түртүнүп бииктике секирү өнүктүрү; гимнастикалык көнүгүүлөрдүн комплексин өркүндөтүү. Ылдамдык-күчтүк сапаттарды өнүктүрүү.
15. Апта Гимнастикалык көнүгүүлөрдүн комплексин жакшыртуу. Шамдагайлуулукту жана күч-кубатту
16. Апта Гимнастикалык көнүгүүлөрдүн комплексин жакшыртуу. Шамдагайлуулукту жана күч-кубаттуулукту өнүктүрүү.