Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
HİR-303 КООМ М-Н БАЙЛАНЫШТА МОДЕЛДЕР Ж-А КӨЗ КАРАШТАР HALKLA İLİŞKİLERDE MODEL VE YAKLAŞIMLAR 5 2 + 2 3 5
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Каттоо аптасы
2. Апта Маркетинг максаттуу коомчулук менен байланыш деген эмне? Маркетинг максаттуу коомчулук менен байланыш практикалары деген эмне?
3. Апта Коомчулук менен байланыш жана маркетинг байланышы. Маркетинг максаттуу коомчулук менен байланыш практикаларына эмне үчүн муктаждык туулду.
4. Апта Маркетинг максаттуу коомчулук менен байланыш жана уюмдук коомчулук менен байланыштын функцияналдык милдет жана жоопкерчиликтеринин эки тараптуу анализи.
5. Апта Маркетинг-микске таандык жарнама жана сатыш жандандыруунун коммуникация формалары менен маркетинг максаттуу коомчулук менен байланыштын коммуникация формаларынын салыштырылуусу. Маркетинг максаттуу коомчулук менен байланышка багытталган моделдер.
6. Апта Маркетинг максаттуу коомчулук менен байланышта колдоо-тартуу жана товарга өтүү стратегиялары. Бул стратегиялардын максаттуу аудитория, коомчулук менен байланыш ыкмасы жана колдонгон коммуникация куралдары жагынан баалоо.
7. Апта Маркетинг максаттуу коомчулук менен байланыш планы кандайча ишке ашырылат? Көйгөй табуу, пландоо жана программалоо, иш-чара жана коммуникация, программаны баалоо.
8. Апта Маркетинг максаттуу коомчулук менен байланышты колдонуучу жерлер.
9. Апта Ара сынак аптасы.
10. Апта Интернетте маркетинг. Аныктамасы, пайдалары, күчсүз тараптары.
11. Апта Демөөрчүлүк. Аныктамасы, өнүгүү себептери, максаттары, күчтүү жана күчсүз жактары. Демөөрчүлүктө таасирдүүлүк ыкмасы.
12. Апта Бренд башкаруу жана бренд орноштуруу. Бренд термини, бренд имиджи, бренд баалуулугу, бренд орноштуруу.
13. Апта Максаттуу маркетинг. Аныктамасы жана өзгөчөлүгү. Ишкердик жашоону максатка ылайык багыттоого түрткөн себептер. Максаттуу маркетингде алдыга чыга турган маселелер.
14. Апта Соода жарманкелери жана көргөзмөлөр. Аныктамасы жана өзгөчөлүгү. Күчтүү жана күчсүз жактары.
15. Апта Маркетинг коммуникациясы жана адеп. Маркетинг коммуникация адебине багытталган негизги усулдар, маркетинг коммуникациясында адеп көйгөйлөрү.
16. Апта Семестрди жалпы баалоо.