Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
HİR-305 МАРКЕТИНГДИК КОММУНИКАЦИЯ PAZARLAMA İLETİŞİMİ 5 1 + 2 2 3
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Маркетингдиккоммуникацияларкомплекси. Маркетингдинкоммуникациялык модели.
2. Апта Интегрирдик маркетинг коммуникацияларынынбашкаруустратегиясы.
3. Апта Маркетинг коммуникацияларындагы маалымат каражаттары.
4. Апта Жарнама маркетинг коммуникациялар элементи катарында. Жарнаманын функциялары, максаты, функцииялары.
5. Апта Жарамалык ишмердүүлүгүн башкаруунун уюштуруу формалыра. Жарнама каражаттары жана алардын мүнөздөмөсү.
6. Апта Интеренет түйүдө жарнамалык кампанияны пландаштыруу.
7. Апта Паблик рилейшнз – маркетингдеги натыйжалуу коммуникациялар. Паблик рилейшнз концепциялары.
8. Апта Ара Сынак
9. Апта Коомчулук менен байланышты уюштурууну пландаштыруу. Мекеменин имиджи.
10. Апта Түз маркетингдеги өздүк сатуулар. Өздүк сатуулар. Телемаркетинг.
11. Апта Иш сүйлөшүүлөрүн жүргүзүүнүн эрежелери. Антикризистик башкаруу. Сатууну стимулдаштыруу. Сатууну стимулдаштыруунун формалары.
12. Апта Упаковка – мекеменин перспективдүү коммуникациялык саясаты
13. Апта Көргөзмө-жарманке ишмердүүлүгү маркетинг ишмердүүлүгүнүн формасы катарында.
14. Апта Мерчендайзинг. Электрондук сатууну уюштуруу.
15. Апта Стандарттык эмес жарнамалык долбоорлор. Маркетинг коммуникациянын натыйжалуулугун баалоо методикасы.
16. Апта Жалпы Сынак