Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
HİR-317 РЕКЛАМАЛЫК ИШТЕ ЧЫГАРМАЧЫЛЫК REKLAMCILIKTA YARATICILIK 5 2 + 2 3 5
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта “Креатив” деген терминдин түшүнүгү. Терең мааниси, терминдин пайда болгуу тарыхы. Креатив деген жарнама процесстин бир саны. “...креатив – жарнама коммуникациясынын маалымат жана эмоциялык менен толтуруу процесси.”
2. Апта “Чыгармачылык” жана “креатив” деген түшүнүктөрдүн айырмасы. Чыгармачылык ал креатив эмес! Креатив деген чыгармачылыкты уюштуруу технология процесси.
3. Апта 50-жылдардагы Креативдик революция. 50-жылдарда креативдин жарнамага кылган салымын изилдөө. Сапаттуу креатив күчтүү жана сапаттуу брендди жаратуусу тууралуу. Жарнаманы жаратууда негизги принциптерди анализдөө. Дүйнөлүк жарнаманын тарыхында таланнтар, генийлер жана атактуу адамдар
4. Апта Креативдин шарттуу классификациясы: 1) Дизайндык (визуалдык көрүнүшү/образы) 2) Сөздүн пайдасы, мисалы: Ойлон, ойгон! 3) Аралаш (сүрөттүн жана сөздүн чогуу колдонулушу)
5. Апта Сөздүк. Терминдер менен танышуу.
6. Апта Сырты креативдүү жарнама жасалгалардын өзгөчөлүгүн изилдөө жана анализдөө.
7. Апта Креативди искусство катарында караганда. Креативдүү чыгырмалар заманбап социалдык, саясый, экономикалык процесстерде колдонуу. Коомдук тартибине таасири жана рыноктуу озгөртүүсү. Жаңы маданий моделдерди жаратуу.(психологиялык ыкмаларды колдонуу менен)
8. Апта Экзамен
9. Апта Жарнамада креатив. Жарнама рыногундагы проблемалар. Креативдүүлүк – бул жыйынтыкка бат жана эң арзан жетүү жолу. Жарнама - сатуу чыгармачылыгы. Креативдин негизги сапаты – сатуу.
10. Апта Креативдүү чечимдердин касиеттери: жаңылык, ойго кабыл алуу, оригиналдуулук, ийкемдүлүк, пайдалуулук, жалпыга таанытуу, комплекстүү колдонуу, жагымдуу көрүнүш, татаалдык даражасы
11. Апта Жакшы жарнама текстерди жазунун принциптери. Көркөм кооздо жасалышы. Мисалдар жана технологиялар. Креадивдин чечимин эмоцианалдуулук жагы. Оперативдүүлүк.
12. Апта Чыгармачылык процессте психолигиялык концепциялар: учурлар, ынгайлуу шарттар, технологияны пайдалануу, адамдын рефлексине таяну шарттары.
13. Апта Креативдик чечимдердин этаптары: болгон тоскоолдорду аныктоо, маалымат жыйноо, анализ, ойлорду түзүү, жаңы ойлорду табуу, чечимди баалоо, ишке ашыруу. Жарнаманы иштеп чыгаруу этаптары. Пайдасынын аныктоо. Коммециялык пайдасынын аныктоо.
14. Апта Креативтин технологиясы: Көнүмүш болгон көз караштарды бузуу, жаны көз караштарды калыптандыруу, Адис тобу менен иштеген методтор жөнүндө айтуу: мозговая атака, дисскуссия, метод фокальных объектов, морфологиялык анализ, контролдук суроолордун методу (ким, эмне, эмнеге, каякта,