Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
HİR-308 КЕРЕКТӨӨЧҮЛӨРДҮН ЖҮРҮМ-ТУРУМДАРЫ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 6 2 + 0 2 2
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Керектөөчүнүн жүрүм-туруму: предмети, объекти, изилдөө тарыхы, методдор жана моделдер.
2. Апта Маркетинг системасындагы керектөөчү.
3. Апта Таанып билуу процесстер жана керектөөчүнүн жүрүм-турумунун түптөлүшү.
4. Апта Керектөөчүлүк жүрүм-турумдун социалдык-психологиялык фактору.
5. Апта Керектөөчүнүн жүрүм-турум мотивациясы
6. Апта Өздук баалуулуктар. Жашоо стили жана керектөөчүнүн ресурстары.
7. Апта Керектөөчүнүн билими жана мамилелери.
8. Апта Ара сынак
9. Апта Маданяттын керектөөчүнүн жүрүм-турумуна тийгизген таасири
10. Апта Коомдун социалдык стратификациясы жана керектөөчүнүн жүрүм-туруму.
11. Апта Керектөөчүнүн жүрүм-турумуна тийгизген персоналдык жана топтук таасир.
12. Апта Ситуациялык таасир тийгизүү.
13. Апта Керектөөчүнүн чечим кабыл алуу процесси.
14. Апта Керектөөчүгө багытталган мекемелер үчүн маркетинг стратегиясын иштеп чыгуу.
15. Апта Уюштурулган сатып алуучу жүрүм-турум. Консюмеризм жана керектөөчүнүн укугун коргоо.
16. Апта Жыйынтыктоочу сынак.