Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
İLF-308 КОММУНИКАЦИЯ ЖАНА ЭТИКА İLETİŞİM VE ETİK 6 3 + 0 3 3
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Киришүү. Коммуникация жана этика. Предметке киришүү. Предметтин мааниси, мазмуну жана максаты.
2. Апта Этика предмети - мораль, адеп-ахлак. Адеп-ахлакты жаратылыш программасы, адамзат аракеттеринин бирдиктүүлүгүн сактоочу механизм жана коомдук жашоонун реалдуу компоненти.катары кароо.
3. Апта Этикалык жана адеп-ахлактык окуулардын тарыхы. Конфуций, Будда, Иса Пайгамбар, Мухаммед пайгамбар - адамзат устаттары.
4. Апта Жалпы моралдык баалуулуктар: жамандык менен жакшылык, ар-намыс, парз, эркиндик жана жоопкерчилик
5. Апта Эмгек моралы жана кесиптик мораль. Кесиптик моралдын пайда болушу. Журналистика жана мораль
6. Апта Эмгек моралы жана кесиптик мораль. Технологиялык эрежелер жана жүрүм турум стандарттары
7. Апта Кесиптик парз, кесиптик аракет жана кесиптик жоопкерчилик.
8. Апта Журналисттин кесиптик аң-сезими. Кесиптик –нравалык принциптер
9. Апта Журналисттик этиканын эл аралык принциптери
10. Апта Маалымат булактары менен иштөө стандарттары
11. Апта Жарнама ишмердүүлүгү. Жарнама ишмердүүлүгүнүн Эларалык Кодекси.
12. Апта Журналистика менен бийликтин кесиптик-нравалык аспекти
13. Апта Журналисттердин эларалык федерациясы: журналисттердин жүрүм-турум принциптеринин декларациясы
14. Апта Кесипкөй журналисттердин коому: Этикалык нормалардын кодекси
15. Апта Жылдык кайталоо
16. Апта Жыйынтыктоочу сынак