Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
HİR-318 ИЛГЕРИЛЕТИЛГЕН АНИМАЦИЯ İLERİ ANİMASYON 6 2 + 2 3 5
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта 1-сабак — Программанын интерфейси менен таанышуу, анимация, параметрлерин настройкалоо. • Программанын интерфейси. • Видео форматтар. Маалыматтарды импортто. • Катмар, секвенция, композиция түшүнүктөрү. • Анимация параметрлери, анимациянын ачкыч кадрларын түзүү. • Байлоо параметрлери, туюнтмаларды колдонуу(выражение). Убакытты эсептөө.
2. Апта 2-сабак- Лабораториялык иш. Скетч жана сторибоард түзүү. Жандандыруу үчүн фондун стилин жана персонаж дизайнын түзүү.
3. Апта 3-сабак – Түстөрдү коррекциялоо принциптери. Маска түзүү, текст менен иштөө
4. Апта 4.Жөнөкөй объекттерди түзүү, алардын параметрлерин койуу. Об’екттердин группасын түзүү. Нерселердин терезедеги көрүнүштөрүн башкаруу. Об’ектерди тандоо: рамканын жардамы менен, категория боюнча, аттары бонча. Об’ектерди өзгөртүү: жылдыруу, чоңойтуу-кичирейтүү, айландыруу, чойуу-кысуу, копиялоо.
5. Апта 5.Об’ектердин модификаторлору. Модификаторлордун түрлөрү жана милдеттери, Modify командалык панели. Модификаторлор стегинин терезелери.
6. Апта 6.Сплайндарды түзүүнүн негиздери. Сплайндарды менен иштөө.Edit Spline модификатору. Extrude модификатору.
7. Апта 7.Сплайндан обьектерди түзүү.Үч ченемдүү модификаторлор (мисалга Lathe, Bevel, Bevel Profile). Об’ектерди модификаторлордун жардамы менен үч ченемдүү редактрлоо (мисалы Edit mesh, Edit patсh).
8. Апта 8. Lofting, Surface, Gross section аспаптарынын жардамы менен татаал обьектерди түзүү.
9. Апта 9.Материал. Материалдардын типтери. Материалдар библиотекасы.Материалдар жана текстура карталары.Материал редакторлору. Материалдардын жана текстура карталарынын параметрлерин настройкалоо. Об’ектерге материалдарды ыйгаруу.
10. Апта 10.Көп компонентүү материалдарды түзүү.
11. Апта 11.Жарук булагы. Жарык булактарынын типтери. Жарык булактарын түзүү, параметрлерин настройкалоо. Об’ектердин көлөкөлөрүн тескөө.
12. Апта 12.Камерага тартуу. Камераларды түзүү. Оптикалык иллюзиялар. Камераны тескөө: панорамалоо, жакындатуу жана айландыруу. Анимация жөнүндө жалпы түшүнүк.
13. Апта 13.Сахнаны визуалдаштыруу.
Rendering. 
Настройкасыз визуалдаштыруу. 
Визуализацияны тескёё инструменттери. 
Текстураны жана сахнанын фонунун параметрлерин настройкалоо. 
Чёйрё, атмосфера эфектери.
14. Апта 14.Чыгармачылык тапшырма.Үч ченемдүү моделдерди түзүү.
15. Апта 15.Чыгармачылык тапшырма.Үч ченемдүү моделдерди түзүү.
16. Апта Жалпы сынак