Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
BKO-201 МИКРОБИОЛОГИЯ MİKROBİYOLOJİ 3 3 + 2 4 5
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Микробиология илими , анын өнүгүү тарыхы жана этаптары. Кыргызстан жана Түркия мамлекеттеринде Микробиология илиминин өнүгүүсү жана жетишкендиктери жөнүндө маалымат берилет.
2. Апта Эукариот жана прокариот клеткалары , прокариот клеткасынын сырткы жана ички түзүлүштөрү , структуралардын аткаргын кызматы. Бактерия клеткасынын формалары жана өлчөмдөрү.
3. Апта Бактериялардын систематикасы жана номенкулатурасы.
4. Апта Башка топтогу микроорганизмдердин ( козу карындардын, ачыткыч козу карындардын,балырлардын , вирустардын ) түзүлүшү жана систематикасы.
5. Апта Микроорганизмдердин генетикасы, мутациялар, рекомбинантык ДНК.
6. Апта Микроорганизмдердин физиологиясы, зат алмашуусу жана азыктануусу, метаболизм жолдору.
7. Апта 1-чи аралык сынак
8. Апта Микроорганизмдердин өсүшү жана көбөйүшү.Өнүгүү фазалары.
9. Апта Микроорганизмдердин экологиясы. Айлана чөйрөнүн факторлорунун микроорганизмдерге тийгизген таасири.
10. Апта Микроорганизмдердин көмүртек кошулмаларын жаратылышта айлантышы. Спирттик ачуу, сүт кычкыл ачуу процесстери. Целлюлозанын ажырашы.
11. Апта Микроорганизмдердин азот кошулмаларын жаратылышта айлантышы. Аммонификация, нитрификация жана денитрификация процесстери.
12. Апта Молекулалык азоттун топтолушунун биохимиясы. Эркин жашаган жана симбиоздук азот топтоочу микроорганизмдер.
13. Апта Топурак микроорганизмдери. Топурактын пайда болушунда,анын асылдуулугунда микроорганизмдерин ролу
14. Апта 2-чи аралык сынак
15. Апта Микроорганизмдер жана өсүмдүктөрдүн ортосундагы байланыштар.Эпифиттик жана ризосфералык микрофлора.
16. Апта Микроорганизм бөлүп чыгарган метаболиттердин айыл чарбада жана биотехнологиянын тармактарында колдонулушу.
1. Апта Лабораториялык иштер
1. Апта Микробиология лабораториясынын техникалык базасы жана жабдыктар. Стерилдөө ыкмалары, стерилдөөдө колдонулган жабдыктардын иштөө принциптери.
2. Апта Микроскоп, микроорганизмдерди микроскопиялык ыкмалар менен изилдөө. Иммерсия системасы менен иштөө.
3. Апта Препараттарды даярдоо жана боё ыкмалары( жөнөкөй, Грам боюнча,спораны,капсуланы жана шапалактарды боё)
4. Апта Микроорганизмдерди өстүрүп алуудагы азык чөйрөлөрдүн түрлөрү аларды даярдоо ыкмалары
5. Апта Таза культураларды бөлуп алуу жана идентификациялоо ыкмалары. Бактериянын санын катуу чөйрөнүн бетине себүү жолу менен эсептөө.
6. Апта Суунун жана абанын микрофлорасын изилдөө ыкмалары.
7. Апта 1-чи аралык сынак
8. Апта Топурактын микрофлорасын изилдөө ыкмалары.
9. Апта Сут кычкыл, спирттик ачуу жана май кычкыл процесстерин жүргүзгөн микроорганизмдери изилдөө ыкмалары
10. Апта Аммонификация, нитрификация жана денитрификация процесстерин жүргүзгөн микроорганизмдерди изилдөө ыкмалары
11. Апта Целлюлозаны жана пектинди ажыратуучу микроорганизмдери изилдөө ыкмалары.
12. Апта Молекулалык азот топтогон микроорганизмдерди изилдөө ыкмалары.
13. Апта Чанактуу өсүмдүктөрдөгү симбиоздук азот топтогон микроорганизмдерди изилдөө ыкмалары.
14. Апта Биологиялык препараттардын негизин түзгөн микроорганизмдерди изилдөө ыкмалары.
15. Апта Биологиялык препараттардын негизин түзгөн микроорганизмдерди изилдөө ыкмалары.
16. Апта Финал сынагы