Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
KGZ-102 КЫРГЫЗ ТИЛИ II KIRGIZCA II 2 2 + 0 2 2
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Киришүү. Курстун негизги максат-милдеттери. Окуу процесси тууралуу методикалык көрсөтмөлөр. Кыргыз тилинин жазуу эрежелери. Көркөм стиль. Чыңгыз Айтматовдун “Саманчынын жолу” повести (укма диск жана чыгарманын түпнускасы менен иштөө)
2. Апта Грамматика. Грамматиканын бөлүмдөрү. Грамматикалык маани жана анын лексикалык мааниден айырмасы. Грамматикалык маанилердин типтери. Грамматикалык маанилердин туюндурулушу
3. Апта Сан атооч.Өздүк иш кагаздары менен иштөө: ишеним кат
4. Апта Ат атооч. Өздүк иш кагаздары менен иштөө: маалым кат
5. Апта Этиш.Өздүк иш кагаздары менен иштөө: жарыя
6. Апта Өздүк иш кагаздары менен иштөө: кулактандыруу
7. Апта Тактооч. Өздүк иш кагаздары менен иштөө: чакыруу
8. Апта Көркөм стиль. Чыңгыз Айтматовдун “Деңиз бойлой жорткон Ала-Дөбөт” повести (укма диск жана чыгарманын түпнускасы менен иштөө)
9. Апта Тууранды сөздөр.
10. Апта Көркөм стиль. Чыңгыз Айтматовдун “Деңиз бойлой жорткон Ала-Дөбөт” повести (укма диск жана чыгарманын түпнускасы менен иштөө
11. Апта Кызматчы сөздөр: Жандоочтор.Өздүк иш кагаздары менен иштөө: акт
12. Апта Кызматчы сөздөр: Бөлүкчөлөр.Өздүк иш кагаздары менен иштөө: протокол
13. Апта Кызматчы сөздөр: Модалдык сөздөр. Өздүк иш кагаздары менен иштөө: доо кат
14. Апта Өздүк иш кагаздары менен иштөө: сураныч кат
15. Апта Сырдык сөздөр. Чыңгыз Айтматовдун “Деңиз бойлой жорткон Ала-Дөбөт” повести (укма диск, түпнуска) боюнча тесттик иштердин үстүндө иштөө. Практикалык сабак
16. Апта Жыйынтыктоочу сынак.