Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
TİY-106 САХНА КЫЙМЫЛЫ II SAHNE HAREKETI II 2 1 + 2 2 3
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Оз алдынча денесин жибитүү жана кемчиликтерди жоюу конүгүүлорү мене иштоо.
2. Апта Дене кыймылын онүктүрүү конүгүүлорү
3. Апта Ийкемдүүлүгүно карата конүгүүлор.
4. Апта Атайын конүгүүлордүн түрлорү.
5. Апта Сахналык акробатика
6. Апта Татаал кыймыл арекеттер конүгүүлорү
7. Апта Сахнада жыгылуу ыкмалары. Ар түрдүү кошумча предметтер менен иштоо.
8. Апта Ара сынак
9. Апта өноктошү менен иштоо.
10. Апта Сахна кыймылынын атайын ыкмалары.
11. Апта Куралсыз сахна күроштору
12. Апта Убакыт, аралыкка карата темтик—ритимдик конүгүүлор.
13. Апта Кыймыл аракет жана сүйлоо техникасы.
14. Апта 16—19 жана 20 кылымдын башындагы Европа жана орус коомдорунда кабыл алынган жүрүм—турум, этикетинин озгочолкторү.
15. Апта Сахнада кыймылдоонун улуттук озгочолүкторү. («МАНАС») эпосу боюнча. Этюддар боюнча иштоо.
16. Апта Финал сынагы