Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
TİY-202 АКТЕРДУК ӨНӨР IV OYUNCULUK SANATI IV 4 1 + 4 3 5
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Адамдардын кулк мүнөзүн байкоо – ар кандай адамдардын кыймыл-аракетин байкоо жана мүнөзүн талдоо. Ар бир студентти көрсөтүп берүү.
2. Апта Атмосфера түзүү – баардык окуучулар атмосфераны сезип, берилген тапшырмага жараша максат кылуу.
3. Апта Музыканы сезүү – музыка угуп, анын жанрын, ритмин сезүү.
4. Апта Пластикалык кыймыл – пластикалык кыймылы менен, окуучунун ички сезимине жараша жана өзүнүн аткара турган ролуна жараша кыймылдоо.
5. Апта Спектакль жанрын билүү – спектакль жанрын ар бир окуучу билүүсү керек (фарс, драма, трагедия, водевиль жана башкалар).
6. Апта Пьеса талдоо – окуучу өзү каалаган жанрдагы пьесаны окуп, жакканын көрсөтүү
7. Апта Пьесадан алынган үзүндү – окуучу пьесанын эң орчундуу жерин тандоо.
8. Апта Өнөктөшү менен конфликт түзүү – ар кандай абалга жараша бири-бирине терс мамиле ойлоо жана кылуу.
9. Апта Роль үстүндө иштөө – пьесадан алынган үзүндүдөгү ролуна мүнөздөмө жазуу жана изилдөө.
10. Апта Мизасцена түзүү – сахнанын үстүндөгү окуяга жараша басып турган жери негизделген болушу керек.
11. Апта Репетиция түзүү – окуучулар тандаган пьеса үзүндүлөрүн репетиция кылуу.
12. Апта : Үзүндүлөрдү чогултуу – тандалган үзүндүлөрдү бири-бирине байланыштырып чогултуу.
13. Апта Пьеса үзүндүлөрүнө кийим тандоо - окуучулар пьеса үзүндүлөрүндөгү ролуна фантазия жүргүзүп, кийим тандоо.
14. Апта Прогон – баардык үзүндүлөрдү башынан аягына чейин токтобой өтүү.
15. Апта Генералдык прогон – пьеса үзүндүлөрүн кийим, музыка, свет менен өткөрүү.
16. Апта Экзамен тапшыруу – үзүндүлөрдү эл астына ойноо.