Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
TİY-204 САХНА КЕБИ IV SAHNE KONUŞMASI IV 4 1 + 2 2 2
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Дем алуу көнүгүүлөрүн кыймыл аракеттин негизинде жасоо
2. Апта Артикуляциалык көнүгүүлөр(жаактын.эриндин.тилдин гимнасикасы)
3. Апта Дикция- бул тыбышты сөздү так айтуу.Сахнада сүйлөө көп даярдыкты жана чоң техниканы талап кылат.
4. Апта Сөздүн үстүнөн иштөө,сөзгө кызыгуу,создү сүйүү,автордун текстин сыйлоо.
5. Апта Кыска проза окууга өтуү.
6. Апта Сүлөмдү талдоо
7. Апта Эң маанилүү сөздү табуу анын маңызын өзүңдүн турушуң,акылың.сезимиң менен түшүнүү.Көрө билүү.фактыларды баалоо окуяны иликтөө логикалык ой жүгүртүү.конфликт эмнеде экендигин таап,так жана даана дикция менен баяндоо.
8. Апта Үндү такшалтуу жана өстүрүү.Логикалык жана психологиялык паузалар. Ара сынак
10. Апта Речтик үндун коркөмдүк өзгөчөлүгүн үндүүлүкту.диапозонду чыдамдуулукту мелодиялыкбийиктикти аныктоо.
11. Апта Логикалык анализ жүргүзуп,мазмууну эмнеде экендигин тушүнуү.Тексти кандай мааниде айтуу керек экендигин аныктоо..
9. Апта Речтик үндун коркөмдүк өзгөчөлүгүн үндүүлүкту.диапозонду чыдамдуулукту мелодиялыкбийиктикти аныктоо.
12. Апта Тамсил окуу.Тандоо.Бул окутуучулук тенденциясы жогорку кыска жомок.Ыр түрундөгү окуясы бар аңгеме.Бул аңгеменин максаты-кулк мүнөздүк ойдо калтыр
13. Апта Тамсилдин негизги айтуучулук элементтеи бар:1-экзпоиция 2-башталышы 3-өсүү 4-чечилиши
14. Апта Студенттер кыргыз жана орус авторлордун чыгармаларын көркөм окушат
15. Апта Э.Ибраев М.Борбугулов.И.А.Крылов
16. Апта Экзмен. Тамсил же Поэзия окуу.Манас айтуу(Кичи эпостор)Жомок айтуу.