Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
TİY-308 ИЗИЛДӨӨЛӨР ЖАНА ОКУТУУНУН МЕТОДИКАСЫ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ 6 0 + 4 2 2
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Курстун максаты, өзгөчөлүгү жана изилдөө жана окутуу методикасы, аспектлери жөнүндө обзор.
2. Апта Изилдөө жана окутуу методикасынын ой жүгүртүүнү, кесиптик ремеслону өздөштүрүүдөгү концептуалдуу мааниси.
3. Апта Көркөм-эстетикалык туундунун анализ, синтези жана алардын зарылчылыгы (мисалдар менен).
4. Апта Көркөм-эстетикалык тармакты түшүнө билүүдөгү жана чагылдыруудагы факт менен аргументтин илимий-изилдөөчүлүк муктаждыгы (мисалдардын негизинде).
5. Апта Тема тандоонун актуалдулугу жана аны изилдөө процессинде факт топтоо, архив менен иштөөнүн зарылдыгы.
6. Апта Факт топтоодо жана ойду аргументтештирүүдө мезгилдүү басма сөз менен иштөөнүн муктаждыгы (мисалдардын негизинде).
7. Апта Көркөм-эстетикалык тармакты иликтөөдөгү илимий материалдар менен популярдуу материалдардын айырмасы жана алардын практикалык мааниси (мисалдардын негизинде).
8. Апта Ара сынак.
9. Апта Рецензия жөнүндө түшүнүк жана аны жазуунун ыкмалары (мисалдардын негизинде).Чыгармачылык портрет жөнүндө түшүнүк жана аны ишке ашыруунун жолдору (мисалдардын негизинде).
10. Апта Ойду жыйынтыктоо жана аны аудиторияга жеткире билүүнүн жолдору.
11. Апта Көркөм-эстетикалык тармактын багытында ойду эркин жана көп тараптуу чагылдыруудагы искусство, театр эссесинин өзгөчөлүгү (мисалдардын негизинде).
12. Апта Амплуа менен универсалдуулук жөнүндө түшүнүк жана аларды аныктоонун жолдору(мисалдардын негизинде).
13. Апта Көркөм-эстетикалык туундуну талдоодо салыштырмалуу анализдин зарылдыгы (мисалдардын негизинде)
14. Апта Көркөм-эстетикалык туундунун концепциясы жана аны аныктоонун ыкмалары (мисалдардын негизинде).
15. Апта Көркөм-эстетикалык тармакты изилдөөнүн жана окутуу методикасынын азыркы проблемалары (мисалдардын негизинде).
16. Апта Финалдык сынак.