Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
TİY-309 ДРАМАТУРГИЯ ЖАНА ОЮНДУН АНАЛИЗИ I DRAMATURJİ VE OYUN ANALİZİ I 5 1 + 2 2 2
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Драманын жана спектаклдин структурасы.
2. Апта Драманын жана спектаклдин композициясы.
3. Апта Диалог жана монологдун драмада жана спекталдеги функциясы.
4. Апта Конфликт - драманын жана спектаклдин өзөгү.
5. Апта Конфликттин түрлөрү.
6. Апта Драмада жана спектаклде образ жаратуунун принциптери.
7. Апта Драманын жана спектиклдин идеясы.
8. Апта Драма жана спектаклдин темасы.
9. Апта Фабула менен сюжеттин айырмасы.
10. Апта Диегесис моделиндеги эпикалык театр менен мимесис моделиндеги европалык театрды синтездөөнүн мисалдары жана алынган тыянагы.
11. Апта Жанрлар жөнүндө түшүнүк жана мисалдар.
12. Апта Ал абалдын жана мүнөздөрдүн комедиясы. Алардын бири-биринен айырмасы.
13. Апта Спектаклдин атмосферасын түзүүчү көркөм-эсттетикалык каражаттар.
14. Апта Драманын сахналык интерпретациясынын индивидуалдыуу өзгөчөлүктөрү.
15. Апта Саун-драма, же азыркы мезгилдин жаңы драматургиясынын жана оюндарынын өзгөчөлүгү.
16. Апта Кортунду.