Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
TİY-310 ДРАМАТУРГИЯ ЖАНА ОЮНДУН АНАЛИЗИ II DRAMATURJİ VE OYUN ANALİZİ II 6 1 + 2 2 2
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Теориялык аныктаманын негизинде спектаклдин композициясын, анын көркөм компоненттерин түшүнүп-билүү.
2. Апта Оюндун жанрдык бөлүнүштөрүн билүү: трагедия,комедия, мелодрама, фарс, водевиль, трагифарс, трагикомедия,психологиялык драма, социалдык драма ж.б.
3. Апта Оюндун конфликтти тууралуу теориялык түшүнүк. Конфликттин түрлөрү. Вербалдык-визуалдык мисалдардын негизинде конфликтти аныктоо боюнча талдоо жүргүзүү.
4. Апта Теориялык аныктаманын жана визуалдык мисалдын негизинде оюндун темасын, идеясын, козгогон проблемасын аныктоо.
5. Апта Оюндун образдуу чечилиши, режиссердун концепциясы, көркөм компоненттеринин гармониясы, же дисгармониясы жөнүндө теориялык аныктаманын жана вербалдык, визуалдык мисалдын негизинде түшүнүк алуу жана талдоо жүргүзүү.
6. Апта Драманы интерпретациялоо:автордун пьесада козгогон проблемасы, идеясы, темасы, аныктаган жанры жана анын сахнада трактовкаланышын өзгөчөлүгүн түшүнүп-билүү аркылуу талдоо жүргүзүү.
7. Апта Салыштырмалуу талдоо: бир пьесанын эки же үч сахналык версиясын визуалдык мисалдардын негизинде талдап үйрөнүү.
8. Апта Ара сынак
9. Апта Режиссурадагы салттуулук менен жаңычылдык жөнүндө тарыхый-теориялык аныктамалардын жана вербалдык, визуалдык мисалдардын негизинде талдоо жүргүзүү.
10. Апта Оюндун атмосферасы тууралуу тарыхый-теориялык аныктама жана вербалдык-визуалдык мисалдардын негизинде талдоо жүргүзүү.
11. Апта Оюндун көркөм-жасалгалоочу каражаттарынын -сценография, костюм, музыканын образдуулугу, оюндун көркөм концепциясына шайкештиги, же диссонастуулугу тууралуу түшүнүк жана вербалдык-визуалдык мисалдардын негизинде талдоо жүргүзүү.
12. Апта Образдарды трактовкалоодогу актердук позиция менен режиссуранын ортосундагы шайкештик, же дисгармония тууралуу түшүнүк жана вербалдуу, визуалдуу мисалдардын негизинде талдоо жүргүзүү.
13. Апта Образдарды трактовкалоодогу салттуулук менен жаңычылдык тууралуу тарыхый-теориялык экскурс жана вербалдык, визуалдуу мисалдардын негизинде талдоо.
14. Апта Актердук ансамбль, премьерчилик, оригиналдуулук жана индивидуалдуулук тууралуу тарыхый-теориялык түшүнүк жана вербалдык, визуалдуу мисалдардын негизинде талдоо.
15. Апта Театр искусствосу менен драматургиянын тарыхый тенденцияларына экскурс жана заманбап багыттарына аныктама берүү.
16. Апта Финалдык сынак.