Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
TİY-311 КАМЕРА МЕНЕН ЧЕБЕРЧИЛИК KAMERA OYUNCULUĞU 5 1 + 2 2 2
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Фотографиянын практикалык мүмкүнчүлктөрү. Дүйнөдөгү эң алгачкы сүрөттөр. Фотоаппараттар жана алардын түзүлүшү.
2. Апта Телевидениде жана кинодо колдонуучу айрым сөздөргө түшүнүк. Операторлук чеберчилик, композиция, кадр, кадрдын мазмууну, кадрдын форматы. Кадрдын мазмуунун окуу, форманын түшүнүктүүлүгү жана экрандагы сүрөттү берүүнүн жолдору.
3. Апта Камеранын түрлөрү, камеранын иштөө функциялары жана камераны съемкага даярдоо. Съемкага чейин жана учурунда оператор чечүчү беш маселе.
4. Апта Композициянын элементтери: туруктуу жана туруксуз, симетрия жана асимметрия, контраст, темп жана ритм, ракурс.
5. Апта Композиция элементтери: перспективанын түрлөрү, түз сызык аркылуу түзүлгөн перспектива, тоналдык жана аба мейкиндигиндеги перспектива. Оптикалык перспектива, динамикалык перспектива, түз, өң перспективасы, сүрөттүн масшатабы.
6. Апта Пейзаж - чөйрө, ыраттуу пейзаж, интерьер объективтүү формалду тартылган интерьер. Интерьер - чөйрө, фон. Интерьер - эпитет. Интерьер - образ жана символ. Жандануучу интерьер, интерьер башкаарман.
7. Апта Натюрморт жана анын түрлөрү.
8. Апта Ара сынак
9. Апта Жарыктын, түстөрдүн табигий жана физикалык мүнөздөмөсү жарык берүүчү аппаратуралар. Жарыктарды туура колдонуу.
10. Апта Жарыктын функциялары, жаратылыштагы жарыктын мүнөзү. Локалдык жарык, көлөкө жок жарык, силуэттик жарык.
11. Апта Күн ачык убакта объектилердин жарыктыгы, фронталдык алдыдан берген жарык, диагоналдык жарык, контурдук жарык, күн бүркөктө объектилердин жарыгы.
12. Апта Оператордун павильондогу жарык менен иштеши. Павильондогу жарыктын методтору.
13. Апта Көп камералуу съемка, натурадагы түнкү съемка.
14. Апта Фильм даярдоо процесстери( идея, теманы изилдөө, режиссердук сценарий жазуу.)
15. Апта Монтаждын тарыхы жана түрлөрү.
16. Апта Жыйынтыктоочу сынак