Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
TİY-314 ТЕАТР ДОЛБООРУ ЖАНА ТЕХНИКАСЫ I SAHNE TASARIM VE TEKNİĞİ I 6 1 + 2 2 3
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Шпага.(Уколдор.)Сайуучу ыкмалардан тузулгон "квартет."Жана батман.
2. Апта сайуучу ыкмага жазалган квартетти жакынкы ж.а.алыскы аралыкта иштоо(выпад)жазоо
3. Апта ушул эле квартетти 45/градуска болуп,айланып чабуул жазоо.Бул ыкма кезектелип алмак салмак жургузулот.
4. Апта Сайуучу ыкмага(квартетке)багыт которуу же болбосо (переход)жазоо батмандын Жана финтдтн жардамы менен.
5. Апта Кинжал ,шпаганы чабуулда Жана коргонууда колдонуу ыкмасы.Бул негизги базалык багыттын чекиттеринде колдонобуз.Коргонууда Гана эмес чабуулда да ,каршылашты куралсыз калиыруу шартында ,жакынкы аралыкта чабуул жазоодо керектелет
6. Апта Шпага -кинжал.кайчы коргонуу,айры колдонуу ыкмасын ,Жана шапганы чаап же бурап колдон жулуу ыкмасы..
7. Апта каршылашты багынтуу элеметтери,шпага ,кинжал,плащ.
8. Апта Ара сынак
9. Апта Плащты алып журуу,Плащ менен жугунуу.Плащ менен коргонуу жана каршыдашты багынтуу ыкма.
10. Апта флеш.Бул ыкма каршылашка акыркы убакта жазалуучу сайуу ыкмасы.Секирип чабуул жазоо(укол)
12. Апта Шапга,кинжал ,плащ Жана тоскоолкутарды колдонуп М:Устол,отургуч,ж.б эмеректердин колдонуусунда композиция тузуу багыттары.
13. Апта Саламдашуу Жана коштошуу ыкмалары,жугунуу ыкмалары(Реверанс)
14. Апта Шапга,кинжал ,плащ Жана тоскоолкутарды колдонуп М:Устол,отургуч,ж.б эмеректердин колдонуусунда композиция тузуу багыттары.
15. Апта Кылыч.Баардык троекторияларды жазоодо каршылашына ар тараптан чабуул жазоо Жана коргонуу.
15. Апта Отулгон апталык ыкмаларды кайталоо
16. Апта Финал сынагы
11. Апта флеш.Бул ыкма каршылашка акыркы убакта жазалуучу сайуу ыкмасы.Секирип чабуул жазоо(укол)