Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
TİY-321 СОЛЬФЕДЖИО I SOLFEJ I 5 1 + 2 2 3
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Негизги үндөрдү аныктоо. Ак клавиатура
2. Апта Октавалардын аталыштары.
3. Апта Ноталык станда ноталарды изилдөө жана өнүктүрүү.
4. Апта Сольфеджио сабагынан лад жана тональностту өнүктүрүү.
5. Апта Альтерация белгилери.
6. Апта Сольфеждиодо альтерация белгилерин өздөштүрүү.
7. Апта Музыканын теориясы жана сольфеджио сабактарынын максаты.
8. Апта Музыка искусствонун бир түрү
9. Апта Б. Калмыков жана Г. Фридкиндин китебиндеги номерлерди ырдоо.
10. Апта Музыкалык үндөр жана музыкалык эмес үндөр жана алардын өзгөчөлүктөрү
11. Апта Ноталык стан жана ачкычтар.
12. Апта Сольфеджио сабагында туруктуу жана туруксуз үндөрдү аныктоо жана эрежелери менен туруксуз үндөрдү туруктуу үндөргө жоюу.
13. Апта Мажор жана минор
14. Апта Сольфеджио сабагынан мажордук жана минордук номерлерди ырдоо.
15. Апта Үндөрдүн энгармонизми.
16. Апта Сольфеджио сабагынан 1ден 10 го чейин ырдоо.