Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
TİY-404 КӨРКӨМ СӨЗ IV ARTİSTİK SÖZ IV 8 1 + 2 2 4
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Дүйнолук классикалык Кыргыз.Орус.Чыгыш.Түрк авторлоруну чыгармаларынан көрком окуу.Монолог окуу.Чыгарма тандоо.
2. Апта Чыгарманын көркөмдүүлүгү жана идеалдуулугу.
3. Апта Чыгарма тандооо.Текстин үстүнөн иштөө.Тексти анализдөө
4. Апта Элестөө.Фактыны баалоо.Окуя.Көрүү.Шартка кирүү....
5. Апта ойдужеткирүү..
6. Апта Сөздүн логикасы жана техникасы.Логикалык жана психиалогиялык паузалар.Басым.Интонация.
7. Апта Образдын үстүнөн иштөөХарактерлүүлүк берүү.Каармандардын өз ара мамилелери,алардын өзгөрүүлөрү....
8. Апта Ара сынак
9. Апта Негизги тапшырма.Өтмө кыймыл.Идеясы..
10. Апта Чыгарманын жанры жана стили.Аткаруучулук стиль.Коомдун жана автордун стили.
11. Апта Чыгарманын маани-маңыздуулугуТереңдиги жакна учур талабына ылайыктуулугун аныктоо...
12. Апта Чыгарманын үстүнөн иштөө.
13. Апта Студенттин берилген тапшырмаларды эске алып,материялды өздөштүрүүсү...
14. Апта Тандалган чыгарманын үстүнөн иштеп бышыктоо...
15. Апта Сынакка даярдануу..
16. Апта Финал сынак