Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
TİY-407 ТЕАТР МЕНЕДЖМЕНТТИГИ ЖАНА ЭКОНОМИКАСЫ I TİYATRO İŞLETMECİLİĞİ VE İKTİSADİ I 7 2 + 0 2 3
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Экономика жана дүйнөлүк экономиканын изилдөө предмети, милдети жана объектиси. Дүйнөлүк экономиканын калыптаныш жана өнүгүш тарыхы. Дүйнөлүк экономика жөнүндө түшүнүк. Дүйнөлүк экономика - социалдык-экономикалык система катарында.
2. Апта Дүйнөлүк чарба - өндүрүштүк күчтүн системасы катарында. Дүйнөлүк чарбанын фунуциялык механизмдери. Эмгекти эл аралык бөлүштүрүүнүн мааниси, ролу жана факторлору. Дүйнөлүк экономиканын милдеттери жана структурасы. Анын башка дисциплиналар менен байланышы. Сунушталган адабияттар.
3. Апта Менеджменттин негиздери. Башкаруу жөнүндө түшүнүк жана анын объектиси. Менеджмент – базар экономикасынын шартында. Менеджменттин технологиясы. Менеджменттин мыйзамдары, мыйзам ченемдүүлүктөрү жана принциптери.
4. Апта Менеджменттин уюмдук структурасы. Уюмдун чөйрөсү. Бизнести башкаруунун функциялары.
5. Апта Башкаруу системасындагы менеджерлер. Менеджердин демилгеси. Башкаруу –иштин ийгилигинин негизги фактору.
6. Апта Маркетинг жөнүндө түшүнүк жана анын базар кызматынынын өнүгүшүндөгу ролу. Мультипликатор. Бизнес-план түзүү жана жазуу.
7. Апта Эл аралык бизнесте атаандаштык. Эл аралык бизнесте баанын жаралышы.
8. Апта Эл аралык экономикалык интеграция. Капитал, эмгек, кызматтар, товар. Экономикалык интегрциянын формалары. Капиталдын кыймылынын формалары. Капиталды экспорттоонун жана импорттоонун натыйжалары. Жумушчу күчүнүн миграциясы. Эмгек миграциясын мамлекеттик жөнгө салуу. Экономикалык интеграциянын формалары.
9. Апта Менеджменттеги башкаруунун экономикалык методдору. Бизнестеги башкаруунун функциялары. Театралдык – майрамдык көрүнүш.
10. Апта Башкарууда жана башкаруу укугунда организация жана карым-катыш. Делегирование. Коммуниация. Кайра байланыштын ролу.
11. Апта Маданияттын бизнестеги ролу. Маданияттын мүнөздөмөсү. Маданияттын элементтери. Хофстеденин беш фактору. Маданияттык ар түрдүүлүктүн эл аралык бизнеске тийгизген таасири жана маанис
12. Апта Иш активдүүлүгүнүн эл аралык мамилелердеги өнүгүү денгээли. Эл аралык чөйрөнүн факторлору.
13. Апта Группалык динамика жана башкаруу. Оюн турүндөгү жагдайлар. Театралдык-майрамдык көрүнүш.
14. Апта Эффект жана эффективдүүлүк. Башкаруунун экономикалык эффективдүүлүгү.
15. Апта Социалдык жоопкерчилик жана башкаруу этикасы. Кейс-стади.
16. Апта Товарлардын жана кызматтардын атаандашытыгына таасир эткен факторлор. Эл аралык атаандыштык менен күрөшүү компаниялары