Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
TİY-416 АНИМАЦИЯ ANİMASYON 8 1 + 4 3 3
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Сабакка киришүү, дисциплинанын негизги максаттары. Маданияттын дем алуу ишмердиги жана анимация менен байланышы.
2. Апта Негизги түшүнүк жана аныктамалар. Дем алуу жана анимация туристик ишмердиктин түрү жана технологиясы катары.
3. Апта Дем алуу жана рекреация. Көңүл ачуу индустриясы жана маданий-маанайшат дем алуу
4. Апта Көңүл ачуу сервисинин заманбап өнүгүү этабы
5. Апта Анимациялык сервис – Рекреациялык анимацияга мүнөздөмө
1. Апта Анимациянын функциялары жана типологиясы
7. Апта Анимациялык кызыкчылыкты калыптандырууда маданий элементтердин ролу Анимациянын түрлөрү - анимациялык программанын компоненттери катары
8. Апта Ара сынак
9. Апта Анимациялык ишмердикти уюштуруунун өзгөчөлүктөрү
10. Апта Анимациялык маршруттар. Кошумча дем алуу жана анимациялык кызмат көрсөтүүлөр
11. Апта Реалдуу анимациялык программалардын комплекстүү мүнөздөмөсү. Анимациялык ишмердикти регионалдуу моделдөө.
12. Апта Туристтик дем алуу жана анимациялык программаларды уюштуруунун жана өткөрүүнүн методикасы
13. Апта Анимациялык программаларды түзүүнүн технологиялык процесси Проектилөө этаптары жана мазмуну. Анимациялык программаны өткөрүү жана даярдоодо чыгымдар сметасы.
14. Апта Анимациялык сервисте спорттук – ден соолукту чыңдоочу программалардын түрлөрү жана өзгөчөлүктөрү.
15. Апта Анимациялык сервисте маданий-дем алуу программаларынын негизги формалары. Театрлаштырылган анимациялык иш-чаралардын формасы
16. Апта Финал сынак