Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
TUR-529 РХОН-ЕНИСЕЙ ЖАЗУУ ЭСТЕЛИКТЕРИНИН ТИЛИ GÖKTÜRKÇE 0 3 + 0 3 4
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Түрк тилдеринин дүйнө тилдери ичиндеги орду. түрк тилдеринин тарыхый доорлору, Байыркы түрк доору.
2. Апта Көктүрктөр, байыркы уйгурлар, байыркы кыргыздар жана алар курган мамлекеттер. Орхон-Энесай жазма эстеликтеринин табылышы жана бул багытта жүргүзүлгөн илимий экспедициялар.
3. Апта Орхон-Энесай жазма эстеликтери тууралуу жалпы маалымат. Изилдениш тарыхы.
4. Апта Байыркы түрк жазуусу жана өзгөчөлүктөрү. Үндүү тамгалар, муун тамгалары, үнсүз ширешме тамгалары.
5. Апта Байыркы түрк жазуусу жана өзгөчөлүктөрү. Үнсүз тамгалар, ажыратуу белгилери, тамгалардын сөз башындагы жана ичиндеги колдонулушу.
6. Апта Байыркы түрк тилинин лексикалык өзгөчөлүктөрү.
7. Апта Байыркы түрк тилинин фонетикалык өзгөчөлүктөрү.
8. Апта Ара сынак
9. Апта Байыркы түрк тилинин морфологиялык өзгөчөлүктөрү.
10. Апта Байыркы түрк тилинин синтаксистик өзгөчөлүктөрү.
11. Апта Текст үстүндө көнүгүүлөр (Көл Тигин жазма эстелиги)
12. Апта Текст үстүндө көнүгүүлөр (Билге Каган жазма эстелиги)
13. Апта Текст үстүндө көнүгүүлөр (Тунйукук жазма эстелиги)
14. Апта Текст үстүндө көнүгүүлөр (Бегре (Е 11) жазма эстелиги)
15. Апта Текст үстүндө көнүгүүлөр (Талас 2 жазма эстелиги)
16. Апта Жалпы сынак