Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
TUR-632 ТҮРК ТИЛДЕРИНДЕ СИНТАКСИС МАСЕЛЕЛЕРИ TÜRK DİLLERİNDE CÜMLE BİLGİSİNİN SORUNLARI 0 3 + 0 3 7
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Түркологиядагы синтаксистин изилдениш тарыхы
2. Апта Түркологиядагы синтаксистин изилдениш тарыхы
3. Апта Кыргыз тил илиминде синтаксистин изилдениши
4. Апта Кыргыз тил илиминде синтаксистин изилдениши
5. Апта Түрк тил илиминде синтаксистин изилдениши
6. Апта Түрк тил илиминде синтаксистин изилдениши
7. Апта Түркологиядагы жаӊы синтаксистик изилдөөлөр
8. Апта Ара сынак
9. Апта Түркологиядагы жаӊы синтаксистик изилдөөлөр
10. Апта Түрк жана кыргыз тил илиминдеги сөз айкаштарын аныктоо жана бөлүштүрүү проблемасы
11. Апта Түрк жана кыргыз тил илиминдеги сөз айкаштарын аныктоо жана бөлүштүрүү проблемасы
12. Апта Түрк жана кыргыз тил илиминдеги сүйлөм мүчөлөрүн аныктоо жана бөлүштүрүү проблемасы
13. Апта Түрк жана кыргыз тил илиминдеги сүйлөм мүчөлөрүн аныктоо жана бөлүштүрүү проблемасы
14. Апта Түрк жана кыргыз тил илиминдеги сүйлөмдөрдү классификациялоо проблемасы
15. Апта Түрк жана кыргыз тил илиминдеги сүйлөмдөрдү классификациялоо проблемасы
16. Апта Финал сынак