Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
BES-106 ДЕНЕ ТАРБИЯ IV BEDEN EĞİTİMİ IV 2 0 + 0 2 2
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Ылдамдык-күчтүк сапаттарга арналган тести окутуу жана бир орундан туруп узундукка секирүүлөр техникаларын жакшыртуу. Ылдамдык-күчтүк сапаттарды жана секиргичтүүлүктү өнүктүрүү.
2. Апта Ордуна туруп 2 бут менен түртүнүп гимнастикалык олтургучтун үстүнө секирип чыгып-түшүү көнүгүсү менен бииктике секирүүнү үйрөтү; алдыга- артка карай тоңкочук атуу техникасы, далысына тик туруу жана жонунан жатуу абалы менен “көпүрөгө” туруу. Гимнастикалык көнүгүүлөрдүн жардамы менен студенттердин ийилчектүүлүгүн жакшыртуу.
3. Апта Ордуна туруп 2 бут менен түртүнүп бийиктике секирүүнү үйрөтү; алдыга жана артка карай тоңкочук атуу техникасы, тик туруу (далысына (кыздар) жана колуна, тоголонуу менен жарым-жартылай бекем отуруу (уландар)) жана жонуна жатып алуу абалында “көпүрө” жасоо, “дөнгөлөк” жана чабалекей абалына туруу.. Ылдамдуулукту, ийилчээктикти жана күч-кубаттуулукту өнүктүрүү.
4. Апта Ылдамдык-күчтүк сапаттарга арналган тести окутуу бир нече көнүгүлөр менен иштей алуу жөндөмдүүлүгүн артыруу. Жаткан абалдан тулку бойду көтөрүү, секирүүлөр, жерден түртүнүү, секиргич жиптерде секирүүлөр жана топтук пас берүү көнүгүсүнүн жардамы менне ылдамдык-күчтүк сапаттарды өнүктүрүү.
5. Апта Ылдамдык-күчтүк сапаттарга арналган тести окутуу бир нече көнүгүлөр менен иштей алуу жөндөмдүүлүгүн артыруу. Жаткан абалдан тулку бойду көтөрүү, секирүүлөр, жерден түртүнүү, секиргич жиптерде секирүүлөр жана топтук пас берүү көнүгүсүнүн жардамы менне ылдамдык-күчтүк сапаттарды өнүктүрүү.
6. Апта Жерден түртүнүү көнүгүлөрүнүн жардамында студенттердин күчтүк саппаттарын өркүндөтүү. Жардамчы көнүгүүлөр менен тулку бойго, ден соолукка кам көрүү
7. Апта Ара сынак.
8. Апта Жеңил атлетикада кыска дистанцияларга жүгүрүүлөрдүн техникасын жана футболдо топту жонглёрдук кылуу техникасын окутуп-үйрөтүү. Ылдамдыкты жана шамдагайлуулукту өнүктүрүү.
9. Апта Теория. Жеңил атлетикада кыска дистанцияларга жүгүрүүлөрдүн техникасын жана футболдо топту жонглёрдук кылуу жана соккулар техникасын окутуп-үйрөтүү. Күч-кубаттуулукту жана ылдамдыкты өнүктүрүү
10. Апта Теория. Узун дистанцияларга жүгүрүүлөрдүн техникасын жана күүлөнүү менен узундукка секирүүлөрдүн техникасын окутуу; футболдо топту жонглер кылуу жана соккулар техникасын окутуу. Шамдагайлуулукту жана чыдамдуулукту өнүктүрүү.
11. Апта Футболдогу топту жонглёр кылуу жана соккулар техникасын жакшыртуу. Күч-кубаттуулукту жана ылдамдыкты өнүктүрүү.
12. Апта Теория. Күүлөнүү менен узундукка секирүүлөрдүн техникасын окутуу жана жеңил атлетикада узун дистанцияларга жүгүрүүлөрдүн техникасын жана футболдогу топту жонглёр кылуу жана соккулар техникасын жакшыртуу. Шамдагайлуулукту жана чыдамдуулукту өнүктүрүү.
13. Апта Жеңил атлетикада күүлөнүү менен узундукка секирүүлөрдүн техникасын жана футболдогу топту жонглёр кылуу жана соккулар техникасын жакшыртуу. Ылдамдык-күчтүк сапаттарды жакшыртуу.
14. Апта Жеңил атлетикада күүлөнүү менен узундукка секирүүлөрдүн техникасын жана футболдогу топту жонглёр кылуу жана соккулар техникасын жакшыртуу.