Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
KGZ-203 КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ III KIRGIZ DILI VE EDEBIYATI III 3 0 + 2 1 2
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Киришүү. Курстун негизги максаты жана милдеттери. Оозеки тил менен жазма тилдин айырмасы. Стилистика. Сүйлөшүү стили. Орфоэпия. Кыргыз орфоэпиясынын негизги эрежелери. Чечендик өнөр.
2. Апта Кыргызстандагы балдар адабиятынын жаралышы жана калыптанышы. Турар Кожомбердиевдин өмүрү жана чыгармачылык жолу.
3. Апта Стилистика. Иш кагаздар стили. Расмий жана расмий эмес иш кагаздарынын өзгөчөлүгү.
4. Апта Көркөм чыгарма. Чыӊгыз айтматовдун «Ак кеме» повести (Текст жана менталдык карта менен иштөө).
5. Апта Иш кагаздары: Маалым кат. Кепилдик каты.
6. Апта Стиль жана метод жөнүндө түшүнүк. Адабияттагы агымдар. Реализм, натурализм, модернизм, ж.б. Кыргыз поэзиясындагы махабат лирикасынын өзгөчөлүгү. Омор Султановдун өмүрү жана чыгармачылык жолу.
7. Апта Көркөм чыгарма. Чыӊгыз айтматовдун «Ак кеме» повести (Текст жана менталдык карта менен иштөө).
8. Апта Ара сынак
9. Апта Стилистика. Илимий стиль. Илимий эмгектин түрлөрү менен таанышуу. Аннотация, пикир, рецензия, макала, адабий портрет, реферат ж.б. (Адистигине жараша).
10. Апта Көркөм чыгарма. Бексултан Жакиевдин «Жүрөлүчү жүрөк оорутпай» трагикомедиясы (Сахналаштыруу. Текст, тест жана көнүгүүлөр менен иштөө).
11. Апта Иш кагаздары: Куттуктоо каты. Чакыруу.
12. Апта Кыргыз адабиятындагы сын жанрынын жаралышы жана калыптанышы. Салижан Жигитовдун өмүрү жана чыгармачылык жолу.
13. Апта Илимий изилдөөгө киришүүнүн алгачкы этабы. Иштин болжолдуу планын түзүү. Цитаталарды натыйжалуу колдонуу. Аларга шилтеме берүү. Адабияттардын тизмесин түзүүнүн тартиби. Конспектилөөнүн усул-ыкмалары.
14. Апта Конфликт жана мүнөз. Образ жана типтештирүү. Көркөм чыгарма. Бексултан Жакиевдин «Жүрөлүчү жүрөк оорутпай» трагикомедиясы (Сахналаштыруу. Текст, тест жана көнүгүүлөр менен иштөө).
15. Апта Кыргыз драматургиясынын жаралышы жана калыптанышы. Бексултан Жакиевдин өмүрү жана чыгармачылык жолу.
16. Апта Мара сынак