Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
TIY-211 КЫРГЫЗ ТЕАТРЫНЫН ТАРЫХЫ (КУРСТУК ИШ) KIRGIZ TİYATRO TARİHİ (YARIYIL ÖDEVİ DAHİLDİR) 3 2 + 0 2 2
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Кыргыз театрынын салттуу диегесис моделиндеги эпикалык жана кийинки мимесис моделиндеги аристотелдик сахна искусствосуна - эки моделге бөлүнүшү. Диегесис моделиндеги театрдын дүйнөлүк аналогдору.
2. Апта Ролдошкон коом тууралуу түшүнүк.Ритуалдар - диегесис жана мимесис театрларын башаты. Кошок-кыргыздын диегесис моделиндеги театрынын башы. Диегесис моделиндеги эпикалык драманын жаралышы.
3. Апта Кыргыздын диегесис моделиндеги театрынын түрлөрү: кошокчулар, эпиктер, дастанчылар, куудулдар.
4. Апта 20-кылымдын улуу эпиктери.Чоюке, Сагымбай, Саякбай, Жаңыбай ж. б. Улуу эпиктердин дааруусунун себептери. Улуу эпиктердин дааруусундагы окшоштуктар.
5. Апта Мимесис моделиндеги аристотелдик театрдын Кыргызстанга келүү себептери.Граждандык согуш мезгилинде совет мамлекетинин агитациялык-пропагандалык (үгүт-насыят)театрга өзгөчө маани беришинин максаттары. 1926-жылы Кыргызстанга келген аристотелдик театр - совет бийлигин орнотуудагы идеологиялык курал.
6. Апта "Кайгылуу Какей" - кыргыздын мимесис моделиндеги тунгуч таптык пьесасы. М. Токобаевге "Байбише-токалдын" тийгизген таасири жана "Кайгылуу Какейдин" тарыхый объективдүү чындыкты бурмалоосу жана кыргыз коомундагы таптык аң-сезимдин калыптануусундагы ойногон ролу.
7. Апта Касымаалы Жантөшевдин "Алым менен Мария" драмасынын советтик бийлик тарабынан сынга алынышы. Касым Тыныстановдун "Академия кечелеринин" сындалышы. К. Тыныстановдун Ж. Турусбековго Улуу Үркүн тууралуу драма жазууга заказ бериши. "Ажал ордуна" музыкалуу драмасындагы Улуу Үркүндүн бурмаланышы. Колхоз-совхоз театрларынын уюшулушунун нукура себептери.
8. Апта Ара сынак.
9. Апта Улуу Ата Мекендик согуш жана кыргыз театры. Кыргыздын "кабинеттик" согуш темасындагы драматургиясындагы эпикалык мотивдер. Кыргыздын мифоэпикалык аң-сезими жана сахналаштырылган улуттук эпостордун элдин патриоттук духун көтрүүдөгү ролу.
10. Апта Кыргыздын таптык драматургиясынын чыгышы жана этаптары. Токтоболот Абдумомунов кыргыздын жаңы драматургиясынын баштоочусу. Мещанчылык темасыныны биринчи ирээт чагылдырылышы жана диссиденттик маанайы.
11. Апта Кофликтсиздик теориясынын кыргыз драматургиясы жана театры үчүн позитивдүү ролу. Кыргыздын диегесис театрынн туу чокусу болгон "Манас" эпикалык баянынын тегерегиндеги саясий процесс.
12. Апта 20-кылымдын 50-80-жылдарынын ичиндеги кыргыз театр өнөү: драматургия,актердук өнөр, режиссура, сценография.
13. Апта Айтматов жана кыргыз театры - тарыхый хроника. Айтматовдун прозасынын кыргыз театрынын жаңы багытта өсүүсүнө тийгизген таасири.
14. Апта Тоталитардык учурдагы кыргыз театр режиссурасы. Көрүнүктүү өкүлдөрү.
15. Апта Эгемендүүлүк мезгилиндеги кыргыз театры жан анын тоталитардык учурдан айырмасы. Драматургия, актердук өнөр, режиссурасы.
16. Апта Финалдык сынак.