Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
KGZ-101 КЫРГЫЗ ТИЛИ I KIRGIZCA I 1 2 + 0 2 2
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Киришүү. Курстун негизги максат-милдеттери. Окуу процесси тууралуу методикалык көрсөтмөлөр. Кыргыз тилинин жазуу эрежелери. Көркөм стиль. Чыңгыз Айтматовдун “Саманчынын жолу” повести (укма диск жана чыгарманын түпнускасы менен иштөө)
2. Апта Грамматика. Грамматиканын бөлүмдөрү. Грамматикалык маани жана анын лексикалык мааниден айырмасы. Грамматикалык маанилердин типтери. Грамматикалык маанилердин туюндурулу
3. Апта Сан атооч.Өздүк иш кагаздары менен иштөө: ишеним кат
4. Апта Ат атооч. Өздүк иш кагаздары менен иштөө: маалым кат Сан атооч.Өздүк иш кагаздары менен иштөө: ишеним кат
5. Апта Этиш.Өздүк иш кагаздары менен иштөө: жарыя
6. Апта Өздүк иш кагаздары менен иштөө: кулактандыруу Тактооч. Өздүк иш кагаздары менен иштөө: чакыруу
7. Апта Кызматчы сөздөр: Байламталар
8. Апта Көркөм стиль. Чыңгыз Айтматовдун “Деңиз бойлой жорткон Ала-Дөбөт” повести (укма диск жана чыгарманын түпнускасы менен иштөө)
9. Апта Тууранды сөздөр.
10. Апта Кызматчы сөздөр: Жандоочтор.Өздүк иш кагаздары менен иштөө: акт Кызматчы сөздөр: Модалдык сөздөр. Өздүк иш кагаздары менен иштөө: доо кат
11. Апта Кызматчы сөздөр: Жандоочтор.Өздүк иш кагаздары менен иштөө: акт Кызматчы сөздөр: Модалдык сөздөр. Өздүк иш кагаздары менен иштөө: доо кат
12. Апта Кызматчы сөздөр: Модалдык сөздөр. Өздүк иш кагаздары менен иштөө: доо кат
13. Апта Өздүк иш кагаздары менен иштөө: сураныч кат Сырдык сөздөр. Чыңгыз Айтматовдун “Деңиз бойлой жорткон Ала-Дөбөт” повести (укма диск, түпнуска) боюнча тесттик иштердин үстүндө иштөө. Практикалык сабак
14. Апта Жыйынтыктоочу сынак.