Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
KGZ-101 КЫРГЫЗ ТИЛИ I KIRGIZCA I 1 2 + 0 2 2
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Киришүү. Курстун негизги максат-милдеттери. Окуу процесси тууралуу методикалык көрсөтмөлөр. Көркөм стиль. Чыңгыз Айтматовдун “Эрте келген турналар” повести (укма диск жана чыгарманын түпнускасы менен иштөө)
2. Апта Кыргыз тилинин жазуу эрежелери
3. Апта Фонетика жана орфоэпия
4. Апта Лексикология. Өздүк иш кагаздары менен иштөө: өмүр баян
5. Апта Лексикология. Омонимдер. Өздүк иш кагаздары менен иштөө: таржымал
6. Апта Лексикология. Синонимдер.
7. Апта Лексикология. Антонимдер. Өздүк иш кагаздары менен иштөө: мүнөздөмө
8. Апта Лексикология. Метафора. Өздүк иш кагаздары менен иштөө: түшүнүк кат
9. Апта Лексикология. Метонимия. Өздүк иш кагаздары менен иштөө: арыз (өтүнүч арызы, эмгек өргүү арызы, эмгек өргүүсүнөн чыгуу арызы, жумушка кирүү арызы, которулуу арызы)
10. Апта Лексикология. Синекдоха. Өздүк иш кагаздары менен иштөө: арыз (топтук арыз, доо арызы, эсептешүү арызы) Көркөм стиль. Чыңгыз Айтматовдун “Бетме бет” повести (укма диск жана чыгарманын түпнускасы менен иштөө)
11. Апта Фразеология. Өздүк иш кагаздары менен иштөө: тил кат
12. Апта Грамматика.Өздүк иш кагаздары менен иштөө: маалым кат
13. Апта Морфология. Сөз түркүмдөрү. Зат атооч. Өздүк иш кагаздары менен иштөө: ишеним кат
14. Апта Сын атооч Чыңгыз Айтматовдун “Бетме бет” повести (укма диск, түпнуска) боюнча тесттик иштердин үстүндө иштөө
15. Апта Сан атооч. Практикалык сабак
16. Апта Жыйынтыктоочу сынак.