Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
RSÇ-102 ОРУС ТИЛИ II RUSÇA II 2 2 + 0 2 2
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Мезгилди туюнтуу (КОГДА? СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ?). Мезгил тактооч (бугун, эртен…)
2. Апта Зат атоочтун жөндөмө категориясы жөнүндө түшүнүк.
3. Апта Чыгыш жөндөмөсүндө орун жана предлог (В, НА) маанисин туюнткан зат. «Сидеть, висеть, лежать, стоять» этиштер.
4. Апта Кеп болуп жаткан объектин абалын билдирүүчү, ким жөнүндө? эмне жөнүндө? деген суроолорго жооп берген зат атоочтор Жана ат атоочтор.
5. Апта Этиш (Болеть).
6. Апта Белгилүү объект маанисиндеги зат атоочтун жана жактама ат атоочтун табыш жөндөмөсү.
7. Апта Этиш (МОЧЬ) + этиштин инфинитиви.
8. Апта Сынак.
9. Апта Татаал багыныңкы сүйлөм «потому что», «поэтому» байламтасы менен .
10. Апта Кыймыл – аракетти билдирүүчү (СМОТРЕТЬ и ВИДЕТЬ) этиштеринин колдонулуш өзгөчөлүгү.
11. Апта (ИДТИ-ЕХАТЬ) кыймыл этиш(учур чакта).
12. Апта ХОДИТЬ-ЕЗДИТЬ (өткөң чакта).
13. Апта (НСВ и СВ) колдонуу (өткөң чакта).Кыймыл – аракеттин ээрчишүусүн билдирүү үчүн (СВ) этишин колдонуу
14. Апта Келер чакта (НСВ и Св) этиштерин колдонуу абалы.
15. Апта Илик жөндөмөсүндөгү зат атооч, жактама ат атоочтордун маанисинде: а) бир нерсеге ээ болуучу жак (у меня…); б) жокко чыгаруу (нет сестры).
16. Апта Илик жөндөмөсүндөгү зат атооч, жактама ат атоочтордун маанисинде: в) жашаган орду (Кайдан? Кимден?)