Курстун коду Курстун аты (Кыргызча) Курстун аты (Түркчө) Семестр Апталык саат Кредит ЕКТС
KMÜ-111 ХИМИЯ I KIMYA I 1 2 + 2 3 4
Курстун планы
Апта Темасы
1. Апта Кириш сөз. Химиядагы негизги мыйзамдар.
2. Апта Атомдун түзүлүшү. Кванттык теория. Принциптер жана эрежелер.
3. Апта Д.И. Менделеевдин мезгилдик системасы.
4. Апта Химиялык элементтердин касиеттеринин мезгилдик система боюнча өзгөрүлүшү.
5. Апта Химиялык байланыштар жана алардын түрлөрү.
6. Апта Эритмелер. Эритмелердин концентрациялары.
7. Апта Электролиттер. Электролиттик диссоциация.
8. Апта Химиялык кинетика. Химиялык тең салмактуулук.
9. Апта Кычкылдануу-калыбына келүү реакциялар.
10. Апта Химиялык термодинамика. Энтальпия, энтропия, Гиббстин энергиясы.
11. Апта Кычкылдануу-калыбына келүү реакциялар. Электрохимиянын негизи.
12. Апта Электролиз, гальваника. Электролиз мыйзамдары.
13. Апта Металдардын дат басуусу. Дат басуудан коргоо ыкмалары.
14. Апта Металдардын химиясы. Металдардын касиеттери.
15. Апта Айлана чөйрөнү коргоо.
16. Апта Финал сынак.